MedicalKinetics

De opleiding tot MedicalKinetics-teacher wordt verzorgt door het Paramedisch bij- en nascholingscentrum in Tilburg. (PMSC)

Het PMSC verricht al meer dan 20 jaar onderzoek naar bewegend handelen.
De laatste jaren stort de paramedische wereld zich massaal op de oefentherapie. Maar wat is oefentherapie? Oefentherapie is niet evidence based, bewegen wel. MedicalKinetics is een evidence based theorie achter een  bewegingsleer, waardoor iedereen die hierin geschoold is ook dezelfde methode kan gebruiken. Daarmee kan zowel preventief als curratief worden gewerkt. MedicalKinetics is een driedimensionale bewegingsmethode die gericht is op functioneel bewegen in het ADL.

MedicalKinetics maakt gebruik van de nieuwste inzichten in biomedisch onderzoek, hier zijn inmiddels verrassende effecten van bekend: Op spanning, ontspanning en herstel na weefselschade, op spieren, en op het brein.

De kwaliteit en deskundigheid van de MedicalKinetics- teacher is door deze opleiding gegarandeerd.
MedicalKinetics- teachers worden geschoold in:
*Driedimensionale oefentherapie en “spinalcoupling”
*Biomechanica en massamechanica
*Interne en externe krachtsluiting / dynamische stabiliteit
*Contingente adaptatie
*Adem en ademproblematiek
*Spanning en stressproblematiek
*Bekkenbodem en het oefenen bij bekkenbodemproblematiek
*Het ontstaan en de praktijkrelevantie bij mechanische ontsteking
*Spiervezeltypes en functionele aanpassing
*De invloed van neuropeptiden op weefselschade en op lichamelijk welzijn
*ROM / Inhibitie en ontspanning / lenigheid
*Hersenfunctie bij bewegen en sturing
*Onderzoek, klachtenanalyse en het behandelen
*Sportspecifieke basisprincipes

Deskundigheid en kwaliteitsbewaking.
Omdat MedicalKinetics geen starre uitvoering is van een aantal vast omlijnde oefeningen, maar een dynamische bewegingsleer vormt nascholing een gegarandeerd onderdeel van het programma.

De jaarlijkse bijdrage voor registratie in het MedicalKinetics register is € 492,-
Hiervoor krijgt u:
De exclusieve rechten op het uitoefenen van MedicalKinetics.
Elk jaar 2 terugkomdagen die 14 accreditatie punten opleveren voor uw kwaliteitsregister.
Vermelding op de website MedicalKinetics.

Studiebelasting:   49 lesuren en 28 zelfstudie / oefenuren.  Accreditatiepunten StADAP: 77  (7 dagen + 2 terugkomdagen)

Data:                    Het betreft hier een verkorte cursus op locatie met extra korting
7 dagen. 15/16/17 juni, 15,16 september en 17,18 november 2017.

Plaats:                  Zwolle
Kosten:                 € 1134,-
Omdat dit een verkorte cursus betreft met extra korting, is men verplicht tot minimaal 3 jaar na certificering de nascholing te blijven volgen en in het register te blijven staan.

Dit is inclusief syllabus, cursusmaterialen, koffie/thee (geen lunch inbegrepen)

medical kineticsKijk voor meer informatie en bewegende beelden op www.medicalkinetics.nl